Udtalelser
 

Stop USAs krig mod Irak,
før den begynder!

Nej til dansk og EU-krigsdeltagelse!

Vis modstanden nu!
Slut op om demonstrationen 15. februar i København

Udtalelse fra Stop Terrorkrigen

Et stort flertal af den danske befolkning er imod Bushs planlagte krig mod Irak og mod dansk krigsdeltagelse.
Alligevel har Fogh-regeringen og et flertal i Folketinget meddelt USA, at Danmark er klar til at deltage i den kriminelle amerikanske krig mod Irak, som er under forberedelse. Det irakiske folk har lidt nok under 10 års krig og sanktioner, der har kostet mere end halvanden million mennesker livet.
Fogh-regeringens og folketingsflertallets beslutning om at deltage i en ny Irak-krig gør dem til medskyldige i en ny forbrydelse, der forberedes mod det irakiske folk og mod menneskeheden.

Fogh-regeringen handler i modstrid med flertallets vilje og har til verden sendt et signal om, at Danmark handler som vasal af USA.
Danmark er i forvejen direkte krigsdeltager i en anden af USA's krige, nemlig besættelsen af Afghanistan. Fra baser i Kirgisistan bomber danske F-16-fly med en last af masseødelæggelsesvåben på amerikansk kommando mål i Afghanistan.
Danmark skal ikke deltage i nogen af USA's krige, men trække alle fly og soldater ud af Afghanistan-krigen.

Bushs krig er en imperialistisk krig. Den handler om at få kontrol med den irakiske olie og om politisk og militær kontrol over Mellemøsten. Den vil sætte Mellemøsten i brand - og umiddelbart få katastrofale konsekvenser for den palæstinensiske befolkning, som står over for Ariel Sharons zionistiske Israel, som både hver dag krænker talrige FN-resolutioner og besidder det frygteligste af alle masseødelæggelsesvåben: atomvåben.

Selv hvis krigen ikke bliver et spørgsmål om et felttog for en krigskoalition, anført af USA, men påberåber sig en resolution fra sikkerhedsrådet, vil den være en forbrydelse og i strid med FN's charter.
Fogh-regeringens tilslutning til krigen står i skærende modstrid til en dansk fredspolitik, der kunne og burde arbejde for, at FN får taget afstand fra den amerikanske krigsplan.

Initiativet 'Stop Terrorkrigen' opfordrer den danske befolkning til NU at forstærke protesterne mod regeringens krigspolitik og mod dansk og EU-deltagelse i en kommende Irak-krig.
Hold møder på arbejdspladser og uddannelsessteder, i byerne landet rundt, og skaf information om krigen. Spred viden om den - spred kundskab om den store internationale og danske antikrigsbevægelse, der er under udvikling. Aktionér omkring krigen.


I andre krigsdeltagende lande er undervisning blevet nedlagt, læreanstalter besat og krigsmodstanden gjort mærkbart synlig. Ikke bare møder og demonstrationer, men også aktioner baseret på civil ulydighed er på sin plads.

Vi opfordrer til massiv deltagelse i demonstrationen i København den 15. februar, arrangeret af fredskoalitionen 'Ingen krig mord Irak'. Samme dag holdes der demonstrationer i de øvrige europæiske hovedstæder og verden rundt.

Stop Terrorkrigen
www.stop-terrorkrigen.dk

Bliv FredsVagt ved Christiansborg!
www.fredsvagt.dk