Pressemeddelelse

 

 

Det irakiske valg
og Danmark

Stop Terrorkrigen
Pressemeddelse 1. februar 2005

Det irakiske valg blev udråbt som en 'tordnende succes' af den amerikanske præsident - og det er blevet gentaget i en uendelighed også af danske medier og politikere.
Ud fra en bestemt vinkel kan det betegnes som en 'succes': for det amerikanske propagandaapparat, som havde forhåndsarrangeret valgdækningen som en jubelfest på 'demokratiets' vegne.

Mediedækningen har efterladt det indtryk, at irakerne deltog massivt i valget - tal på mere end 70 pct.s valgdeltagelse er fløjet rundt.
Det udlægges som en bred støtte fra irakerne til Bush og krigskoalitionen - indbefattet den fortsatte danske deltagelse i den ulovlige krig og den ulovlige besættelse.

Hvis et sådant valg var foregået i et hvilket som helst andet land, der ikke var under amerikansk besættelse, ville det på forhånd være dømt som et fupvalg, alene fordi der ikke var internationale observatører.

Den amerikansk indsatte Allawi-regering, der sammen med den amerikanske hær har iscenesat valgfarcen, har kunnet udlægge det, som den ønsker - og har gjort det.
Det er fra den oplysningerne kommer om, at langt over halvdelen af de irakiske vælgere har stemt.
Dens tal er imidlertid fuldstændig falske.

Kendsgerningen er, at valgdeltagelsen ikke er opgjort - og at alt tyder på, at mindre end 50 pct. af vælgerne i Irak deltog i valget. Den Mossad-sponsorerede israelske hjemmeside Debka-file anslår valgdeltagelsen til 40-45 pct. - og selv det tal er sandsynligvis stærkt overdrevet.
Blandt irakere i udlandet var stemmedeltagelsen mindre end 25 pct.
Valget var ifølge uafhængige rapporter ikke bare præget af vold, men også af pres mod vælgerne og omfattende valgsvindel.

Grundlæggende set var valget illegitimt og i strid med folkeretten- en valg påtvunget af en ulovlig besættelsesmagt. Den grundlovgivende forsamling og den regering, som den måtte udpege, er dermed også illegitime - og støttes af mindre end halvdelen af irakerne.

Ifølge en meningsmåling fra det amerikanske Zogby International vil 82 pct. af sunni'erne og 69 pct. af shi'iterne have amerikanske tropper ud af Irak 'enten øjeblikkeligt eller når en valgt regering er på plads'.
Der er ingen som helst baggrund for at udlægge valget som en støtte til de amerikanske eller danske troppers fortsatte forbliven i Irak.

Der er heller ingen grund til at udlægge det som en afstandtagen fra modstandsbevægelsen fra den irakiske befolknings side. Der er grund til at huske vore egne erfaringer med valg under en udenlandsk besættelse. I marts 1943 afholdtes et folketingsvalg, som blev udlagt som en klar støtte til kollaborationspolitikken med den tyske besættelsesmagt og som et slag mod den danske modstandsbevægelse.Mindre end seks måneder senere fejede folkestrejkerne samarbejdspolitiken og kollaboratørregeringen ud.

I Danmark ønsker et stort flertal i befolkningen, at de danske tropper trækkes hjem. Valget i Irak kan på ingen måde bruges som argument for at forlænge den danske tilstedeværelse.

Den kommende danske regering bør tage konsekvensen af, at krigen og besættelsen - og den danske deltagelse i den - er ulovlig - og derfor bryde med den amerikansk-ledte krigskoalition og trække tropperne hjem, uden at gøre dette afhængigt af den nye amerikansk-valgte regering i Bagdad og disses 'ønsker'.

Den danske tilstedeværelse i Irak er illegitim, en gigantisk politisk fejltagelse - og må afsluttes med en øjeblikkelig tilbagetrækning.

For Stop Terrorkrigen
Dorte Grenaa

Dokumentation

Lad dem spise valg!
Af Raed Jarrar

Debka-file

http://www.debka.com/article.php?aid=974

- End -