Udtalelse
 

10 års ’krig mod terror’
er 10 år for meget!

Af Stop Terrorkrigen

War criminal NATO chief Anders Fogh Rasmussen

Den 11. september 2001 og angrebene på World Trade Center og Pentagon blev indledningen til den såkaldte krig mod terror, der foreløbig har varet i 10 år.

Mens der stadig sås tvivl om den officielle forklaring på 11. september, er der ingen tvivl om, at denne dato betød indledningen til et dystert kapitel i verdenshistorien. Et kapitel med krige og ny militarisering, med konstante brud på international lov, krigsforbrydelser og tortur, terrorlove, overvågning og omfattende indskrænkninger af de demokratiske rettigheder og retten til protest.

Det er 10 år for meget – og vi vil ikke være med!

Siden 2001 er der indledt tre endnu uafsluttede aggressionskrige: Afghanistan fra 2001, Irak fra 2003 og Libyen fra 2011. I dem alle har USA, NATO og NATO-lande spillet en hovedrolle. Krigene er indledt under påskud af at beskytte den vestlige verden mod terror og masseødelæggelsesvåben og i tilfældet Libyen under påskud af at beskytte civilbefolkningen.

I alle tre tilfælde har USA og NATO og deres bomber begået massemord på civil befolkningerne. Millioner af mennesker er tvunget på flugt. Landenes infrastrukturer er ødelagt. Regimeskrifterne har ikke sikret en demokratisk udvikling og social og økonomisk fremgang.

I stedet er installeret marionet-kliker, som deltager i udplyndringen af landenes olie- og andre rigdomme og som sammen med besættelsesmagterne har begået uhyrlige forbrydelser mod deres befolkninger –indbefattet dødspatruljer og barbarisk tortur a la Abu Ghraib mod modstandere.

Krigsforbryderen George W. Bush gav signal til 'krigen mod terror' og en endeløs periode af krige. Barack Obama er trods valgløfter om det modsatte fulgt i forgængerens fodspor. I Danmark gjorde Lars Løkke Rasmussen det samme, og S/SF/R har gjort det klart, at man ikke vil bryde med den politik eller stille nogen til regnskab.

Aggressionskrige udgør den største forbrydelse mod menneskeheden, og de ansvarlige skal straffes ifølge international ret. Krigene er også den største miljøforbryder – og miljøødelæggelserne under 10 års terrorkrig har været enorme.

I løbet af disse 10 år er NATO blevet omdannet fra en påstået forsvarsalliance, der skulle operere på deltagerlandenes territorium, til at være en militærmagt, der opererer og vil operere på alle kontinenter og overalt i verden. Med krigsforbryderen Anders Fogh Rasmussen som generalsekretær har NATO udviklet sig til den mest dødbringende krigsmaskine, verden nogensinde har kendt.

I de samme 10 år ar Danmark antaget en ’aktivistisk’ og ’militaristisk’ udenrigspolitik – det vil sige indgået en tæt forbindelse med den førende krigsmagt USA som en tro væbner i første række i alle dets aggressionskrige.

Det har været ledsaget af en omfattende militarisering af alle grene af samfundet og en vedvarende forurening af det åndelige klima, som har ført til forstærket racisme og hadforbrydelser. For 10 år siden var et terrorangreb som den nationalkonservative fascist Breiviks angreb på en socialdemokratisk ungdomslejr i Norge og bombeattentat mod regeringskontorerne utænkelige. Efter 10 års ’krig mod terror’ blomstrer den.

Vi vil vende hele denne udvikling om. Uanset hvilken regering Danmark får ved det kommende folketingsvalg kræver vi stop for dansk krigsdeltagelse og tropperne hjem; vi kræver stop for den aktivistiske og militaristiske politik; vi vil have Danmark ud af NATO; vi kræver tilbagerulning af de udemokratiske terrorlove som ’lømmelpakken’ og andre.

Udgifterne til ’krigen mod terror’ er enorme. Iifølge DIIS bruger det offentlige 3-4 milliarder kroner om året – uden at krigene i Libyen, Afghanistan (sidste år 2 milliarder) og Irak er regnet med og uden sundheds- og sociale udgifter til sårede og invalidere soldater. Langt det meste af dette gigantbeløb kunne anvendes til forbedret velfærd.

Vi vil have fred, afmilitarisering og udvikling. Derfor vil vi af med NATO; derfor vil have sat en endelig stopper for krigene og besættelserne i Afghanistan, Irak og Libyen og for ’krigen mod terror’.

- End -