USA
 

Et brev fra
Howard Zinn om 9/11


Howard Zinn, forfatteren til "A People´s History of The United States" og en af den amerikanske fredsbevægelses Grand Old Men rejser her store spørgsmålstegn ved den officielle forklaring om 9/11.
Han henviser i den sammenhæng til en bog af den internationalt kendte teolog, David Ray Griffin - "The New Pearl Harbor".
Det er måske den bog, der til dato kraftigst illustrerer, at den officielle version af begivenhederne den 11. september 2001 ganske simpelt er falsk.
Oversat af CensurNyt.dk

Til alle der arbejder for et fredeligt, retfærdigt & bæredygtigt samfund.

Ligegyldigt om man anser "terrorist"-angrebene den 11. september for at være
efterretningstjenester der gav bagslag, et vågn-op råb, eller uforsvarligt raseri, har de gjort et stort indtryk på den amerikanske psyke, og har ændret vores holdninger til krig, til fremtiden og til verden. Som en historiker der prøver at forstå dette fænomen, hælder jeg til at betragte regeringens opførsel, før og efter 11. september, i lyset af dens lederes tidligere handlinger.

Før den 11. september, proklamerede Bush´s inderkreds af neo-konservative
rådgivere behovet for en dramatisk forøgelse af USA's militære kraft og nødvendigheden af "Fuld-Spektrum Dominans" overfor alle andre lande og regioner (inkl. dominans over det ydre rum). De forlangte langsigtet kontrol med olieressourcerne via baser i mellemøsten, og en politik om forebyggende angreb mod genstridige stater. I september 2000, advarede de neokonservatives flagskib, tænketanken "Project for a New American Century (PNAC)" dog om at denne "transformationsproces, der selv om den ville medføre revolutionerende forandringer, ser ud til at blive lang, hvis ikke der kommer en katastrofisk og katalyserende begivenhed - som et nyt Pearl Harbor."

Efter 11. september, dyrkede denne regering systematisk frygten for et nyt angreb mod hjemlandet, for at retfærdiggøre sine egne angreb på forfatningssikrede rettigheder, såvel som på sociale programmer og miljølovgivningen, som beskyttede "folket", men begrænsede erhvervslivets magt og kontrol.

David Ray Griffins bog, "The New Pearl Harbor - Foruroligende Spørgsmål om Bush-regeringen og 11. September", spørger:
"Var disse tragedier blot resultatet af enestående fiaskoer og inkompetence, som regeringen fastholder, eller var der elementer af forhåndsviden og implicit samtykke
involveret?"

Han forsøger at besvare dette spørgsmål, ser på fakta, studerer alternative
fortolkningsmuligheder af disse fakta, og observerer den officielle histories sammenbrud over tid.

Griffin's status som respekteret teolog, og hans systematiske tilgang til de dokumenterede beviser, giver hans arbejde unik vigtighed og autoritet. Selvom den stadig bliver overset af mainstreammedierne, har hans bog allerede inspireret mange tusinde mennesker til at diskutere regeringens mulige medvirken i 11. september, og som et absolut minimum kræve en fuldstændig, gennemsigtig, og virkelig uafhængig offentlig undersøgelse.

Borgenes årvågenhed, informeret debat og officiel ansvarlighed er nødvendigt for et demokrati. I denne ånd, fortjener David Ray Griffins bog at blive læst i brede kredse.

Howard Zinn

Se originalen på
http://www.septembereleventh.org/alerts/zinn.php

Oversat af Peter Kofod, CensurNyt.dk

Bogen, "The New Pearl Harbor", kan bestilles gennem forlaget Interlink Books,
på internet-adressen:
http://www.interlinkbooks.com/BooksN/New_Pearl_Harbor.html

En anmeldelse (på engelsk) kan ses her:
http://www.psr.edu/page.cfm?l=62&id=1673

- End -