USA
 

 Red boligejerne fra fallit!

Hvorfor Paulsons plan er et bedrag

Af Paul Craig Roberts
Counterpunch 3-5 september 2008

Er Paulsons redningsplan i sig selv et ligeså stort bedrag som de gearede(*) subprime-lån?

Paul Craig Roberts var vicefinansminister i Reagan-regeringen og en af de skarpeste kritikere af Bush-regimet fra det amerikanske establishmentForleden dag diskuterede jeg her på Conterpunch den foreslåede redningsplan og bemærkede, at forslaget ikke kan lykkes, hvis det anfægeter de amerikanske statsfinansers kreditværdighed og/eller at kombinationen af mark-to-market (vurdering til markedspris) og short-selling (**) tillader kortsigtede spekulanter (short-sellers) at berige sig ved at drive flere pengeinstitutter til fallit.

En læserkommentar og en artikel af Yale-professorerne  Jonathan Kopell and William Goetzmann i Washington Post stiller præcist dette spørgsmål om Paulson-pakkens bedrageriske karakter.

Som læseren formulerede det:
"Vi har gæld på tre forskellige niveauer: Personlig husholdningsgæld, finanssektorens gæld og den offentlige gæld. Den første har overskyllet den anden og nu bliver den anden sat i stand til at overskylle den tredje. Vore lederes holdning går ud på intet at foretage sig med det første gældsniveau, og foregive at det tredje gældsniveau slet ikke betyder noget."

Argumentet for redningsplanen er, at bankerne vil blive gjort fri af de problematiske instrumenter og blive sat i stand til at genoptage udlån, og at de amerikanske statsfinanser vil dække størstedelen af redningsplanens omkostninger, eftersom kun en lille procentdel af de underliggende lån er dårlige.
Lad os se nærmere på dette argument.

I virkeligheden tager Paulson-planen ikke sigte på det centrale problem. Det tager sig kun af problemerne for de pengeinstitutioner, der ligger inde med de tvivlsomme papirer. Ifølge redningsplanen skal de tvivlsomme papirer bevæge sig fra bankernes bokse til statsfinanserne. Men det underliggende problem - den fortsatte reduktion af prioriteter og boligværdier - står tilbage og forværres fortsat.

Krisens oprindelse går tilbage til boligejernes niveau. Redningsplanen burde fokusere på problemets oprindelse, de misligholdte boliglån. Redningsplanen burde friholde de misligholdte boliglån og betale de skyldige prioriteter ud. Som Koppell og Goetzmann påpegede, er de finansielle instrumenter i vanskeligheder som følge af misligholdte prioriteter. At stoppe problemet ved dets kilde ville kunne genskabe værdien af de prioritetsbaserede afledte lån (derivatives) og gøre en ende på krisen.

Denne fremgangsmåde har den yderligere fordel, at den standser nedgangen i huspriser og gør en ende på udhulingen af lokale beskatningsgrundlag, der er resultatet af udpantninger og boliger, der bliver prisdumpet på markedet.

Men vil det ikke være moralsk uansvarligt at kautionere for boligejere, der overgearede sig selv? Spørg dig selv: Hvordan adskiller det sig fra moralen i at udkautionere de pengeinstitutter, der værdisikrede (***) (securitized)  tvivlsomme lån, forsikrede dem og solgte dem som investeringsgraderede værdipapirer.

Kongressen burde fokusere på en refinansiering af prioritetsgælden, som Home Owners’ Loan Corp (Husejernes Låneselskab, o.a.) gjorde i 30'erne, ikke på de problematiske institutioner, der sidder inde med de tvivlsomme instrumenter, der er forbundet med prioriteterne. Kongressen bør trække sig tilbage, afholde høringer, og tale med Koppell og Goetzmann. Kongressen må gøre sig bekendt med kendsgerningerne, før den griber til handling. Det sidste Kongressen bør gøre er nok engang at lade sig skræmme til at accepterer en katastrofal kurs.


Noter

* I  finansieringssammenhæng er leverage (eller gearing) brugen af givne midler på en sådan måde det potentielle positive eller negative resultat øges og/eller forstærkes. Det henviser i almindelighed til lånte midler eller gæld i forsøget på at øge udbyttet. (to equity) 

** "Shortselling": praksis i forbindelse med salg af værdipapirer, som sælgeren ikke ejer på det givne tidspunkt i håbet om at tilbagekøbe dem senere til en lavere pris. Dette sker i forsøget på at profitere af en forventet prisnedgang for et værdipapir.  

*** Køb af lån (f.eks. prioriteter), arrangere dem i grupper og udstede obligationer på grupperne.)

Oversættelse og noter: Hans Pendrup


Se også af Paul Craig Roberts på dansk:


Præsident Bush: "Tag nu og klap i "

''Den Brutale Verden'

Hykleriet behersker Vesten

9/11 - seks år efter

"En historisk, strategisk og moralsk katastrofe"

Hvad kan Bush få ud af et angreb på Iran?

Er præsident Bush gået fra forstanden?

Vil demokraterne blive til en del af problemet?

Hvorfor Bush vil atombombe Iran

Israels medskyld i forbrydelse

Amerika er ikke Vorherre

Fra supermagt til skrydende diktatur

Cheneys krigsværksted pønser på et nyt angreb

En Gestapo-regering

Condi til Europa: 'Stol på mig'

Anti-Syrien Svindelen

Hvordan man gør en ende på krigen

Den største strategiske katastrofe i USA's historie

Hvordan New Orleans gik tabt

Når ragnarok ingen presseomtale får

London'erne betaler en høj pris for Blairs bedrag

Hvem ejer dollaren

Tidligere vicefinansminister under Reagan betvivler den officielle 9/11 historie

Den tanketomme nation

Den amerikanske supermagts forestående endeligt

Amerikanerne har mistet deres land

- End -