USA: The Predator State
 

Den rovgridske stat

”The Predator State”

Mosaik omkring en ny bog af den amerikanske økonom James K. Galbraith

Ved Hans Pendrup

Spørgsmål: Hvad skal vi  stille op med et frit marked, der i virkeligheden er et manipuleret marked?

James K. Galbraíth
James K. Galbraith siger:


"I dag er kendetegnet på moderne amerikansk kapitalisme hverken venligsindet konkurrence eller klassekamp, eller et altomfattende  middelklasse utopia. I stedet er rovgridskhed blevet det dominerende træk - et system, hvor de rige er begyndt at gøre kål på forrådnende systemer, der oprindeligt er bygget til fordel for middelklassen. Den rovgridske klasse repræsenterer ikke hele den velstående klasse; den kan være bestridt af mange andre med tilsvarende velstand. Men den repræsenterer det definerende træk, den ledende kraft. Og dens eksponenter har fuld kontrol med den regering, som vi lever under."   ”The Predator State”: Om bogen

Den rovgridske stat

Galbraith følger op med et nærgående spørgsmål spørgsmål: hvis konservative ikke længere tager markeder alvorligt, hvorfor skulle liberale så? Hvorfor holde liberal tænkning fast i en skruestik af pay-as-you-go (kildeskat), af overdragelse af inflationskontrol til Federal Reserve, af forsøg på at "få markeder til at fungere"? Hvorfor ikke bygge en ny økonomisk politik baseret på det, der i virkeligheden sker i dette land?

Den virkelige økonomi er ikke en fri-markeds økonomi. Det er en kompleks kombination af private og offentlige institutioner, inklusive Social Security, Medicare og Medicaid, højere uddannelse, bolig finansieringssystem og et enormt føderalt forsknings-establishment.

De virkelige problemer og udfordringer - som  ulighed, klimaforandring, infrastruktur underskuddet, subprime krisen, og dollarens fremtid - er problemer, der ikke kan løses med besværgelser om markedet. De kan kun løses med planlægning, med standarder og andre politiske tiltag, der gennemsyrer og endog transformerer markedet.

Predator StateSom et velanbragt provokerende arbejde, hvis budskab vil holde udover denne valgsæson, vil "'Den Rovgridske Stat" appellere til det brede lag af tænksomme amerikanere, der ønsker at forstå de kræfter, der er igang i vor økonomi og kultur, og som søger at leve i et land, der både er velstående og progressivt.

Kulten omkring det frie marked har domineret økonomisk politisk debat siden Reagan-revolutionen for næsten tredive år siden. Skatteskænkninger og begrænset regering, monetarisme, balancerede budgetter, deregulering og fri handel er kerneelementerne i dette dogme, et dogma der har været så succesrigt, at selv mange liberale accepterer det.

Mens liberale fortsat bøjer sig forant frie markeds alter, så har konservative af George W. Bush's slags helt opgivet det. Dette er grunden til at de principfaste konservative --- de virkeligt Reagan-tro - for længe siden har opgivet Bush.*
(Se nedenstående note om John Kenneth Galbraith og Paul Craig Roberts)

Her kommer så James K. Galbraith, den billedstormende økonom. I sin fascinerende bog dissekerer Galbraith først de forslidte rester af Reaganisme og viser, hvordan Bush og co. ikke havde noget andet valg end at smide dem i skraldespanden. Han udforsker derefter Bush regimet´s sande karakter: En "corporate republic," der overfører big business metoder og mentalitet til det offentlige liv; en koalition af lobby´er, der handler på foranledning af klienter indenfor olje, minedrift, militær, farmakologi, landbrugsindustri, forsikring og medieindustirer; og en rovgridsk stat, der ikke tager sigte på at reducere regeringsmagten, men snarere på at styre offentlige midler over i private hænder.

Kort sagt: det republikanske parti er blevet kapret af politiske ledere, der forlængst er holdt op med at interessere sig for, om virkeligheden passer til deres budskab.

Udtalelser om bogen

"Viser, hvordan man kan bryde de illusioner, som konservative har påført liberales (og alle andres) forestillinger i mange år."
--- Joseph E. Stiglitz, nobelpristager i økonomisk videnskab (2001)

"James Galbraith konfronterer elegant og effektivt den økonomiske fundamentalisme, der har præget den offentlige debat i de senere år, og tilbyder en slagkraftig vejledning til den virkelige politiske økonomi. Myte-destruerende, vidtrækkende og  øjenåbnende."
--- Robert B. Reich, professor i offentlig politik, University of California at Berkeley.

 
Om James K. Galbraith

Søn af den navnkundige økonom John Kenneth Galbraith. Fik sin BA magna cum laude fra Havard i 1974 og Ph.D fra Yale i 1981 begge dele i økonomi. Fra 1974 til 1975 studerede Galbraith som Marshall Scholar ved King´s College, Cambridge.

Se også en kort artikel af James K. Galbraith fra 2006 af samme titel som hans nye bog:

The Predator State
Mother Jones

Om John Kenneth Galbraith

John Kenneth GalbraithJames K. Galbraiths far, John Kenneth Galbraith, der døde i 29. april 2006 var under  2. verdenskrig  leder af priskontrollen i USA, og under John F. Kennedy var han økonomisk rådgiver samt senere USA's ambassadør i Indien.

John Kenneth Galbraith betegnes i den sammenhæng som venstreliberal, og han var kendt for sine analyser af overflodssamfundet, som op gennem det 20. århundrede blev dominerende i USAs økonomi.

Hans indflydelse er især sket med bøgerne Det rige samfund og Det nye industrisamfund, hvori han påpeger det forøgede forbrug samt faldet i de sociale ydelser. Han har dermed set såvel de stærke som de svage sider af den amerikanske økonomiske politik, som man nu, henved 50 år efter Galbraiths centrale analyser, kan se brede sig over Europa og store dele af Asien.

Et kendt citat er: "Det er en mærkelig idé, at de rige arbejder bedre, hvis de hele tiden bliver rigere, mens de fattige bare arbejder bedre, hvis de bliver fattigere." (Wikipedia)

Note 1
John Kenneth Galbraith og Paul Craig Roberts


En af de mest "principfaste konservative - og virkeligt Reagan-tro" republikanere er Paul Craig Roberts, hvis skarpe kritik af Bush-regimets forvaltning af markedsøkonomien gennem de sidste år foreligger i en snes artikler i dansk oversættelse på "Stop Terrorkrigen".

I anledning af John Kenneth Galbraiths død i 2006 skrev Craig Roberts bl.a.:

"En stor amerikaner er gået bort ... John Kenneth Galbraith. Han blev 97 og var til det sidste optaget af tidens problemer.
Galbraiths mes berømte bog er The Affluent Society (1958). I denne bog hævdede Galbraith, at amerikanere var gode til at tjene penge, men tilsidesatte den bredere befolknings interesser.

Det må sandelig siges at være sandt i dag. Miljøet lider altid under entreprenørernes grådighed og under et antal andre velorganiserede interessegrupper, der trækker i trådene. Jeg har set tilstrækkeligt i mit liv til at vide at Galbraith havde ret i, at det "frie marked" ikke altid er svaret. Alt for ofte, er "det frie marked" blot organiserede interesser, der trækker i trådene bag den ideologiske facade.

I dag er CEO´ernes (Corporate Ececutive Officers) grådighed og kortsigtede aktionærer i færd med at ødelægge den amerikanske middelklasse. ... Forstå mig ret. Der er tungtvejende argumenter til fordel for markedsøkonomi. Regeringers fejlbarlighed er en veldokumenteret historie. Det jeg siger er, at der er et stort antal specielle interesser, der dækker sig under påstande om frit marked, og at at disse special interesser, men ikke sande frit markeds interesser, bestemmer den amerikanske politik. ...

John Kenneth Galbraiths ord er mere sande i dag, end da han skrev dem.
(Paul Craig Roberts: Markets, Politics and the Public Interest, John Kenneth Galbraith, a Great American, Counterpunch May 3, 2006 )

Paul Craig Roberts var vicefinansminister i 'Reagan administrationen. Han var medvirkende redaktør af Wall Street Journal´s redaktionelle side og bidragydende redaktør af National Review. Hen er medforfatter af The Tyranny of Good Intentions.

- End -