USA
 

Washingtons  arrogance har udløst en muslimsk revolution

Af Paul Craig Roberts
Lew Rockwell 5. december 2008"I en lovformelig regering vil regeringens eksistens være truet, hvis den uden skrupler undlader at respektere loven. Vor regering er den allestedsnærværende lærer. På godt og ondt lærer den hele befolkningen med eksemplets magt. Forbrydelse er smitsom. Hvis regeringen bliver en lovbryder, fostrer den foragt for loven; den inviterer enhver til at blive sin egen lov; den inviterer til anarki."
- Dommer Louis BrandeisEr Pakistan ansvarlig for Mumbai angrebet i Indien? Nej.
Er Indiens undertrykkelse af dets muslimske mindretal ansvarlig? Nej.
Er De Forenede Staters regering ansvarlig? Ja.


Angrebet på Mumbai forudsatte radikaliserede muslimer. Radikaliserede muslimer var følgen af, at USA væltede den valgte regering i Iran og påtvang det Shahen; af USA’s udstationering af tropper i Saudi Arabien; af USA’s invasion og forsøg på at besætte Afghanistan og Irak, bombning af bryllupper, begravelser og børns fodboldspil; af USA’s krænkelse af international og amerikansk lov ved at torturere landets muslimske ofre; af USA’s rekruttering af Pakistan til dets krig imod Taliban; af USA’s krænkelse af Pakistans suverænitet ved at påføre Pakistans territorium militære operationer; af drab på pakistanske civile; af den amerikanske regerings støtte gennem et halvt århundrede til israelsk etnisk udrensning af palæstinensere fra deres jord, byer og landsbyer; af amerikansk kulturs angreb på muslimske værdier; af USA’s køb af den ægyptiske regering til at fungere som dens marionet; af USA’s arrogante hævdelse af Amerika som endegyldig moralsk dommer.

Som dommer Brandeis sagde er forbrydelse smitsom. Regeringen lærer i kraft af sit eksempel og Amerikas eksempel er lovløshed. Amerikas brutale forbrydelser imod den muslimske verden har inviteret enhver muslim til at blive sin egen lov - en revolutionær. Det er ikke terror, Washington er konfronteret med, det er revolution.
Med sin ulovlige, uciviliserede og udiplomatiske adfæred har USA rystet muslimske befolkninger ud af deres lange søvn som slaver af vestlige kolonimagter. Nogle muslimer har fået nok,og deres harme driver dem til at opildne milliarder af deres medborgere til at befri sig fra det udenlandske overherredømmes åg.

Amerikanske regeringers arrogante inkompetence påførte den amerikanske befolkning denne konflikt og inddrog hele verden i den. Ved at destabilisere Pakistan mistede USA en marionet og banede vej for muslimske revolutionære. Ved at opflamme Indien imod Pakistan har Mumbai-angrebet skabt nye problemer for Pakistan, der vil aflede denne regerings opmærksomhed fra at bekæmpe Talibans fristeder ved Pakistans grænse. Hvis USA griber ind, vil det have invaderet endnu et land og risikerer at blive fanget i et større hængedynd.

Ved at have tilskyndet til terrorisme foregiver den amerikanske regering nu at være det uskyldige offer ligesom israelerne, der har udløst terrorisme ved at drive palæstinensere fra deres boliger og landsbyer, foregiver at være uskyldige ofre.
I dag ofrer europæiske medlemmer af den forældede NATO-organisation, der blev oprettet som forsvar imod sovjetisk invasion, deres soldaters liv og lemmer i de amerikanske imperiums kamp i Afghanistan. Hvis Amerika fortsat får sin vilje, vil europæere snart komme til at dø i Ukraine, Georgien og Iran.

Den amerikanske regering, der prædiker "frihed og demokrati", er i  det 21 århundrede gået til yderligheder med hensyn til at udradere den amerikanske forfatning og de borgerliger friheder, den garanterer. Den amerikanske regering har fornægtet Geneve-konventionerne og forbudene i amerikansk lov imod tortur. Den amerikanske regering har tilsidesat habeas corpus, det hævdvundne juridiske princip, der er garanteret i den amerikanske forfatning, som forbyder regeringer at holde mennesker i fængsler uden at fremlægge anklager. Den amerikanske regering har brudt andre landes love ved at kidnappe udenlandske borgere og transportere dem til andre lande for at blive tortureret.

Disse massive forbrydelser er blevet retfærdiggjorte under henvisning til "krig imod terror." Amerikas forbrydelser tilskynder i sandhed til revolution.
Det var den amerikanske regering, der skabte "krigen imod terror”, der er blevet brugt til at myrde og fordrive millioner af irakere og afghanere, til at fængsle amerikanske borgere som om de var middelalderslaver, og bortødsle tre billioner dollars med det ene formål at berige Halliburton og det militære-sikkerhedskompleks.

Den dybdeborende journalist John Pilger har påvist, at Vestens såkaldte "moralske overlegenhed" er et svindelnummer, der har til formål at fjerne opmærksomheden fra det selviske Vestens forbrydelser imod menneskeheden.

Obama lovede forandring af denne destruktive adfærd, men hvordan kan der blive forandring, når den mest arrogante kvinde på denne jord er udnævnt til udenrigsminister, og resten af den nye regering er besat med håndgangne likudniks og tjenere af det militære-sikkerhedskompleks?

Den forandring, som Obama vil stå i spidsen for, vil ikke indebære amerikanske sejre. Forandringen vil komme fra Amerika som en "failed state" (’mislykket stat’), af dollaren detroniseret som reserve-valuta, fra Amerika afvist af dets allierede og betalte marionetter, af massiv arbejdsløshed, som der ikke er nogen løsning på, af hyperinflation der frembringer anarki.

Den dag kan komme, hvor Washington er konfronteret med revolution hjemme som ude.

Oversættelse: Hans Pendrup 

Originalartikel: Washington Arrogance Has Fomented a Muslim Revolution

Paul Craig Roberts  er født 1939 i Atlanta, Georgia. økonom, vicefinansminister i Reagan administrationen. Tidl. redaktør og kolumnist for Wall Street Journal og Business Week. Udannelse fra Georgia Inst. of Technology, Ph.D. fra University of Virginia. Post-graduate fra University of California, Berkeley og Oxford University. Warren Brook udmærkelse for fremragende journalistik i 1992. Iflg. Forbes Media Guide en af USA´s syv top-journalister. Skriver hyppigt for Antiwar.com, VIDARE.com, Lew Rockwell´s website, CounterPunch og American Free Press. Paul Craig Roberts er optaget i Who´s Who in America, Who´s Who in the World, i The Dictionary og International Biography, Outstanding People og the Twentieth Century og anført som en af de mest indflydelsesrige skribenter på verdensplan.   


Se også af Paul Craig Roberts på dansk:

Fuppet igen?

Amerika ved vejs ende

Hvorfor Paulsons plan er et bedrag

Præsident Bush: "Tag nu og klap i "

''Den Brutale Verden'

Hykleriet behersker Vesten

9/11 - seks år efter

"En historisk, strategisk og moralsk katastrofe"

Hvad kan Bush få ud af et angreb på Iran?

Er præsident Bush gået fra forstanden?

Vil demokraterne blive til en del af problemet?

Hvorfor Bush vil atombombe Iran

Israels medskyld i forbrydelse

Amerika er ikke Vorherre

Fra supermagt til skrydende diktatur

Cheneys krigsværksted pønser på et nyt angreb

En Gestapo-regering

Condi til Europa: 'Stol på mig'

Anti-Syrien Svindelen

Hvordan man gør en ende på krigen

Den største strategiske katastrofe i USA's historie

Hvordan New Orleans gik tabt

Når ragnarok ingen presseomtale får

London'erne betaler en høj pris for Blairs bedrag

Hvem ejer dollaren

Tidligere vicefinansminister under Reagan betvivler den officielle 9/11 historie

Den tanketomme nation

Den amerikanske supermagts forestående endeligt

Amerikanerne har mistet deres land

- End -