USA
 

Obama og Imperiet

Af William Blum

William BlumWilliam Blums gennemgang af påtrængende forandringer i amerikansk udenrigspolitik nævner ikke det afrikanske kontinent, hvor den ny præsident vil spille en betydelig rolle, men han kommer rundt om en hel del i dette ’åbne brev’.

Hvad der end måtte forekomme af gode forandringer i ikke-udenrigspolitiske spørgsmål, som f.eks. hvad der allerede er sket vedrørende miljø og abort, så har jeg hele tiden hævdet, at Obama- administrationen ikke vil bevirke nogen væsentlig forandring i den amerikanske udenrigspolitik; meget lidt vil blive gjort på dette område, der kan formindske omfanget af den elendighed, som det amerikanske imperium uophørligt udsætter menneskeheden for. Og i den udstrækning, Barack Obama er villig til tydeligt at tilkendegive, hvad han mener om noget som helst, der er kontroversielt, synes han at tro på Imperiet.

Obama-boblen synes allerede at være begyndt at tabe luft med de mangfoldige amerikanske bombninger af Pakistan i de første få dage efter indsættelsen. Pentagon briefede Det Hvide Hus om dets planer, og Det Hvide Hus havde ingen indvendinger. Så bomb løs, og vi havde Barack Obamas første krigsforbrydelse.

De dusinvis af ofre var naturligvis alle "bad people", alle kvinderne og børnene medregnet. Som med alle disse bombninger vil vi aldrig få navne på alle ofrene – det er tvivlsomt, om selv pakistanerne får dem at vide – eller hvilke forbrydelser de havde begået for at fortjene dødsdommen. Nogle fattige pakistanere tjente formentlig en klatskilling for at fortælle myndighederne, at den og den slemme fyr boede i det hus derovre; og det var ikke så godt for alle de andre, der tilfældigvis boede sammen med den slemme fyr, forudsat naturligvis at den slemme fyr også rent faktisk boede i det hus derovre.

Det nye Hvide Hus’ pressesekretær, Robert Gibbs, afslog at besvare spørgsmål om disse første luftbombardementer og erklærede: "Jeg vil ikke komme ind på disse sager." (1)
Hvor har vi hørt det før?

Efter mange af disse bombninger i de senere år erklærede en talsmand for De Forenede Stater eller NATO højtideligt: "Vi beklager tabet af liv." Det er de samme ord, som blev brugt af Den Irske Republikanske Hær (IRA) ved et antal lejligheder, men deres handlinger blev typisk betegnet som "terror".

Jeg ville ønske, at jeg kunne blive vild med Obama. Jeg misunder hans fans entusiasme. I form af et åbent brev til præsident Obama er her nogle af de "forandringer, vi kan tro på" i udenrigspolitikken, der skulle til for at vinde tilslutning fra de ikke-troende, som mig f.eks.

Iran

Lad Iran være, simpelthen. Der er ikke noget "Iran-problem". De truer ingen. Iran har ikke invaderet noget andet land i århundreder. Nej, præsident Ahmadinejad truede ikke Israel med nogen form for vold. Stop patruljeringen af farvande, der omgiver Iran, med amerikanske krigsskibe. Stop tilbageholdelse af iranske skibe for at tjekke for våbenforsyninger til Hamas. (Sådant anses almindeligvis for at være en krigshandling). Hold op med at bruge iranske dissidentgrupper til at udføre terrorangreb inde i Iran. Stop kidnapning af iranske diplomater. Stop den vedvarende udspionering og rekruttering inde i Iran.

Og på trods af alt dette kan I ikke desto mindre få jer selv til at sige:
"Hvis lande som Iran er villige til at åbne deres knytnæver, vil de finde en udstrakt hånd fra os." (2)

Iran har lige så meget ret til at bevæbne Hamas, som USA har til at bevæbne Israel. Og der er ingen international lov, der siger, at De Forenede Stater, UK, Rusland, Kina, Israel, Frankrig, Pakistan og Indien har ret til kernevåben, men at Iran ikke har det. Iran har alle grunde til at føle sig truet.

Vil du fortsætte med at forsyne Indien med atomteknologi, et land, der ikke har underskrevet ikke-spredningstraktaten, mens du truer Iran, en underskriver af Ikke-sprednings-traktaten (NPT), med sanktioner og krig?

Rusland

Hold op med at omringe landet med nye NATO-medlemmer. Hold op med at finde anledning til at iværksætte nye "kulørte" revolutioner i tidligere sovjetrepublikker og satellitstater. Stop bevæbningen og støtten til Georgien i dets forsøg på at blokere for uafhængighed for Sydossetien og Abkhasien, udbryderregionerne på grænsen til Rusland.

Og stop opstillingen af anti-missil-systemer i Ruslands nabolande, Den Tjekkiske Republik og Polen, med den absurde begrundelse, at det er for at afværge et iransk missilangreb. Det var også netop Tjekkoslovakiet og Polen, som tyskerne (under Hitler) brugte til at forsvare deres imperialistiske ambitioner. De to lande blev invaderet under henvisning til, at tyskerne dér blev mishandlet. Fortalte man verden.

"Den amerikanske regering tog grundigt fejl omkring Sovjetunionens opløsning," sagde den tidligere sovjetleder Mikhail Gorbatjov sidste år. "På det tidspunkt var den russiske befolkning virkelig euforisk omkring Amerika, USA var virkelig nummer ét i mange russeres forestilling." Men, tilføjede han, De Forenede Stater begyndte aggressivt at udvide NATO og viste sig skadefro over Ruslands svaghed. (3)

Cuba

At gøre det lettere at rejse dertil og sende penge er ganske udmærket (hvis du, som forventet, gør det), men disse ting er bagateller i forhold til behovet for at afsluttet den amerikanske embargo. I 1999 sagsøgte Cuba De Forenede Stater for 181,1 milliarder dollars som kompensation for økonomiske tab og tab af liv under de næsten 40 års blokade-aggression. Søgsmålet holdt Washington ansvarlig for 3.478 cubaneres død og for lemlæstelse og invalidering af 2.099 andre. Vi kan nu lægge yderligere ti år til alle tre tal. De negative, ofte forkrøblende virkninger af blokaden berører alle aspekter af den cubanske tilværelse.

Ud over lukning af Guantanamo-fængslet må den tilstødende amerikanske militærbase, etableret i 1903 med amerikansk militærmagt, lukkes og området gives tilbage til Cuba.

De fængslede ’Cuban Five’, der er holdt som fanger i USA i over ti år, og som kun er skyldige i at prøve at forhindre amerikansk-baseret terror imod Cuba, bør løslades. Faktisk var der arresteret ti cubanere; fem af dem vidste, at de ikke kunne forvente retfærdighed ved en amerikansk domstol, og erklærede sig skyldige for at få kortere domme.(4)

Irak

Befrielse af den irakiske befolkning til døden ... Alene en fuldstændig tilbagetrækning af alle amerikanske styrker, militære og private kontraktansatte, og lukningen af alle amerikanske militærbaser samt internerings- og torturcentre, kan give løfte om en reel afslutning af det amerikanske engagement og begyndelsen på en meningsfuld irakisk suverænitet. Det må iværksættes med det samme. Alt andet end det er blot politikeri og imperialisme som sædvanlig.

I løbet af seks krigsår har den irakiske befolkning mistet alt af værdi i deres liv. Som Washington Post rapporterede i 2007:
"Det er et tilbagevendende omkvæd blandt krigstrætte irakere, at forholdene var bedre før den amerikansk ledede invasion i 2003." (5)

Den gode nyhed er, at den irakiske befolkning har 5.000 års erfaring i at udvikle et samfund til at leve i. Den bør have muligheden for det.

Saudi-Arabien

Rejs krav om, synligt for hele verden, at den saudiske regering indtræder i det 21. århundrede (eller i det mindste i det 20.), eller gør det klart, at De Forenede Stater må holde med at lade, som om det giver fanden i menneskerettigheder, kvinder, homoseksuelle, religiøs frihed og borgerlige rettigheder. Bush-familien havde gamle finansielle bånd til medlemmer af den saudiske herskende klasse.
Hvad vil din forklaring være, hvis du opretholder status quo?

Haiti

Genindsæt den eksilerede Jean Bertrand Aristide på den post som præsident, han mistede, da USA væltede ham i 2004. For at søge tilgivelse for vores synder, giv så det haitianske folk masser og masser af penge og bistand.

Colombia
Hold op med at give omfattende militær støtte til en regering, der i årevis har været intimt forbundet med dødspatruljer, tortur og narkotrafik. I intet andet land i verden er så mange progressive kandidater til offentlige embeder, fagforeningsfolk og menneskerettigheds-aktivister blevet myrdet.

Bekymrer det dig ikke, at dette er USA’s nærmeste allierede i hele Latinamerika?

Venezuela
Hugo Chavez taler muligvis for meget, men han er ingen trussel, undtagen for Venezuelas kapitalistiske system og som inspirerende eksempel for andre i Latinamerika. Han har alle gode historiske grunde til at tale grimt om amerikansk udenrigspolitik, herunder om Washingtons rolle i det kup, der væltede ham i 2002.
Hvis du ikke kan forstå, hvorfor Chavez ikke er forelsket i, hvad De Forenede Stater foretager sig rundt om i verden, kan jeg give dig en lang litteraturliste.

Gør en ende på støtten til oppositionen mod Chavez fra Agency for International Development, National Endowment for Democracy og andre amerikanske regeringsagenturer. Amerikanske diplomater bør ikke mødes med venezuelanere for at planlægge kup imod Chavez, ligesom de heller ikke bør blande sig i valgene.
Send Luis Posada fra Florida til Venezuela, der har bedt om hans udlevering, for han er hovedmand bag bombningen af et cubansk passagerfly i 1976, der kostede 73 liv. Udlever manden, eller sagsøg ham i USA, eller hold op med at snakke om ’krig mod terror’.

Og prøv så venligst at undgå at gentage vrøvlet om, at Venezuela skulle være et diktatur. Det er et mere frit samfund end de Forenede Stater. Det har f.eks. en ægte daglig medieopposition af en slags, som ikke eksisterer i USA. Hvis du betvivler dette, så forsøg at nævne blot et enkelt amerikansk dagblad eller tv-kanal, der var urokkeligt imod de amerikanske invasioner af Irak, Afghanistan, Jugoslavien, Panama, Granada og Vietnam. Eller blot imod to af disse? Eller bare imod én? Er der en eneste, der støtter Hamas og/eller Hizbollah?

For nogle få uger siden offentliggjorde New York Times en historie om et muligt israelsk angreb på Iran og erklærede:
"Adskillige detaljer om denne fordækte operation er blevet udeladt af denne beretning efter anmodning fra overordnede amerikanske efterretnings- og regeringsfunktionærer for at undgå at skade de fortsatte operationer." (6)

Ak, hr. præsident, blandt andre nedvurderende bemærkninger har du allerede har anklaget Chavez for at være "en kraft, der har forstyrret fremskridtene i regionen". (7)

Dette er en erklæring i så voldsom modstrid med kendsgerningerne, og endog med almindelig fornuft, og så hyklerisk i betragtning af Washingtons historiske bedrifter i Latinamerika, at jeg befrygter, at du ikke nogensinde befrier dig af de ideologiske lænker, der har bundet alle amerikanske præsidenter i det sidste århundrede. Det kunne lige så godt have været indskrevet i deres embedsed, at en præsident må forholde sig antagonistisk til ethvert land, der eksplicit har afvist Washington som verdens frelser.

Du fremsatte denne bemærkning i et interview med Univision, Venezuelas førende uforsonligt Chavez-kritiske medie.

Hvad er det for regionale fremskridt, du kan henvise til? Er det mon den colombianske politistat?

Bolivia

Få de amerikanske diplomater, frivillige i Fredskorpset, Fulbright-studerende og den amerikanske Drug Enforcement Administration (Narkobekæmpelsesagentur) til at holde op med at spionere og tilskynde til undergravende virksomhed i selve Bolivia.

Som den første sorte præsident i De Forenede Stater kunne du forsøge at udvikle empati over for den første indfødte præsident i Bolivia. Gratuler den bolivianske præsident Evo Morales med at have vundet en afgørende sejr i den nylige folkeafstemning, der godkendte en ny forfatning, som fastslår den indfødte befolknings rettigheder og for første gang adskiller kirke og stat.

Afghanistan

Måske den mest elendigt stillede befolkning på jorden, der intet håb har i sigte, så længe verdensmagterne bliver ved med at bombe, invadere, omstyrte, besætte og slagte i deres land. Den amerikanske hær planlægger at indsætte 30.000 unge amerikanske soldater mere på slagmarkerne og er for tiden i færd med at bygge otte nye store baser i det sydlige Afghanistan.

Er det ikke vanvittigt? Hvis du synes, det er fornuftigt, så foreslår jeg, at du genoptager præsidentens gamle praksis med at ledsage militærfolkene, når de informerer amerikanske forældre om, at deres barn har mistet livet et sted kaldet Afghanistan.

Hvis du trækker dig ud af dette mareridt, kunne du også holde op med at bombe Pakistan. Træk dig ud, også selv om det resulterer i, at de skrækkelige talibanere vender tilbage til magten. De tilbyder i det mindste sikkerhed for landets elendige, og der er tegn i retning af, at ikke alle nuværende talibanere er fundamentalister.

Men luk allerførst Bagram-fængslet og andre interneringslejre, der er værre end Guantanamo.

Carlos Latuff 2009

Og hold op med at lade, som om De Forenede Stater er der for den afghanske befolknings skyld og ikke for olie- og gasledningerne, der kan gå uden om Rusland og Iran. USA har forsøgt at udfylde det magttomrum i Centralasien, der blev skabt ved Sovjetunionens opløsning, for at hævde Washingtons dominans i en region, der rummer de næststørste reserver af olie og gas i verden.

Skal Afghanistan blive dit Irak?

Israel

Det er den vanskeligste opgave for dig, men den, der vil give dig flest point. En erklæring om, at Israel ikke længere er De Forenede Staters 51. stat, vil nedkalde vreden fra verdens mest magtfulde lobby og dens mange velstående tilhængere over dit hoved, og også fra den kristne fundamentalistiske højrefløj og store dele af medierne. Men hvis du virkelig ønsker at se fred imellem Israel og Palæstina, må du afskære al militær hjælp til Israel i enhver form: hardware, software, mennesker, penge. Og hold op med at fortælle Hamas, at det skal anerkende Israel og afstå fra vold, før du også beder Israel om at anerkende Hamas og afstå fra vold.

Nordkorea

Bush kaldte landet for en del af "ondskabens akse", og Kim Jong Il en "pygmæ" og "et forkælet barn ved middagsbordet". (8).

Men du kunne jo prøve at forstå, hvor Kim Jong Il kommer fra. Han har set, hvordan FN’s agenturer gik ind i Irak og afvæbnede det, og derefter blev det invaderet af USA. Den logiske konklusion er ikke at afruste, men at blive en atommagt.

Centralamerika

Hold op med indblandingen i valgene i Nicaragua, El Salvador og Guatemala år efter år. Den kolde krig er slut. Og selv om du ikke kan omgøre de rædsler, som De Forenede Stater forøvede i regionen i 1980’erne, så kan du i det mindste være venlig over for de immigranter i USA, der kom her under forsøget på at undslippe de langsigtede følger af dette forfærdelige årti.

Vietnam


I din tiltrædelsestale talte du stolt om dem, ”der har båret os frem ad den lange og barske vej til velstand og frihed ... De kæmpede og døde for os på steder som ... Khe Sanh.” Det er altså din velgennemtænkte og oprigtige mening, at de 58.000 amerikanske tjenstgørende soldater, der døde i Vietnam, mens de var med til at dræbe over en million vietnamesere, gav deres liv for vores velstand og frihed? Vil du venligst forsvare denne antagelse uden at søge tilflugt til floskler?

Du kunne eventuelt også overveje følgende: I alle årene, siden Vietnamkrigen sluttede, har de tre millioner vietnamesere, der lider af sygdomme og deformiteter, som er forårsaget af den amerikanske sprøjtning med det dødbringende kemikalie Agent Orange, ikke modtaget nogen medicinsk hjælp, ingen bistand til afhjælpning af skaderne på miljøet, ingen kompensation og ingen officiel undskyldning.

Kosovo

Stop støtten til den værste gangsterregering i verden, der har specialiseret sig i kidnapning, fjernelse og salg af menneskelige legemsdele, omfattende narkohandel, kvindehandel, forskellige former for terrorisme og etnisk udrensning af serbere. Denne regering ville ikke være ved magten, hvis Bush-administrationen ikke havde opfattet dem som USA’s naturlige allierede. Deler du den opfattelse?

FN- resolution nr. 1244, vedtaget i 1999, genbekræftede den tidligere Føderale Jugoslaviske Republiks suverænitet og territoriale integritet, som Serbien nu er den anerkendte efterfølgerstat for, og fastslog, at Kosovo fortsat skulle være en del af Serbien. Hvorfor er vi nødt til at have en enorm og permanent militærbase i dette lille selvudråbte land?

NATO

Fra at beskytte Europa imod en (mytisk) Sovjetinvasion er den blevet en besættelseshær i Afghanistan. Gør en ende på denne historiske anakronisme, som den russiske leder Vladimir Putin kaldte "den kolde krigs stinkende lig".(9)

Du kan opnå dette ved simpelthen at forlade organisationen. Uden De Forenede Stater og dets evindelige militæraktioner og officielt betegnede fjender ville organisationen ikke engang have skyggen af et formål, hvilket er alt, hvad den har tilbage. Dens medlemmer har måttet tvinges, trues og bestikkes for at sende bevæbnende styrker til Afghanistan.

School of the Americas

Latinamerikanske lande er næsten aldrig i krig med hinanden eller nogen andre lande. Så for hvilken slags krig bliver deres militær og officerer trænet af USA? For at undertrykke deres egne befolkninger.

Luk denne anstalt (navnet er nu blevet ændret for at beskytte de skyldige) på Fort Benning, Georgia, som De forenede Stater har brugt til at forberede to generationer af latinamerikanske militærfolk til karrierer med at vælte progressive regeringer, lave dødspatruljer, begå tortur, undertrykke utilfredshed og andre charmerende aktiviteter. Briterne holder af at sige, at deres imperium blev vundet på Etons idrætsbaner.

Amerikanere kan sige, at vejen til Abu Ghraib, Guantanamo og Bagram begyndte i School of the Americas klasseværelser.

Tortur

Dine ordrer som øverstbefalende herom hilses velkommen, men de lader stadig noget tilbage at ønske. De fastslår, at de nye normer, der tilsyneladende gør en ende på tortur, gælder enhver "væbnet konflikt". Men hvad om din regering vælter at betragte anti-terror og andre operationer som noget uden for de ’væbnede konflikter’?

Og du nævner slet ikke ’udleveringer’ (rendition): at kidnappe en mand på gaden, smide ham ind i en bil, kaste en hætte over hans hoved, rive tøjet af ham, anbringe ham i en ble, lænke ham overalt og flyve ham til et udenlandsk torturkammer.
Hvorfor kan du ikke simpelthen sige, at dette og al øvrig amerikansk brug af marionet-torturbødler er forbudt? For evigt?

Det er ikke nok at sige, at du er imod tortur, eller at De Forenede Stater "ikke anvender tortur" eller "ikke vil bruge tortur". George W. Bush sagde det samme mange gange.
For at vise, at du ikke er George W. Bush, er du nødt til at indlede undersøgelser mod dem, der er ansvarlige for brugen af tortur, selv om dette betyder retsforfølgelse af en lille hær af krigsforbrydere i Bush-administrationen.

Du har ikke fået en god start ved at udnævne den tidligere CIA-mand John O. Brennan som toprådgiver om anti-terrorisme. Brennan har kaldt ’udleveringer’ for et "vitalt redskab" og har lovprist CIA’s forhørsteknikker for at fremskaffe efterretninger, der ’redder liv’. (10)
Hvad tænkte du på, Barack?

Abdelbaset Ali Mohmed al Megrahi

Befri denne libyske mand fra hans fængsel i Skotland, hvor han afsoner en livstidsdom efter at være blevet falsk udpeget af USA som ansvarlig for bombningen af PanAm flight 103 over Skotland i december 1988, der krævede 270 menneskers liv. Iran stod faktisk bag bombningen som hævn for USA’s nedskydning af en iransk passagermaskine i juli, der dræbte 290 – og ikke Libyen, som USA anklagede af politiske grunde. (11)

Lande kan ikke opføre sig ikke mere kynisk end dette. Megrahi er fængslet og er nu ved at dø af kræft, men USA og UK vil stadig ikke løslade ham. Det vil være for flovt at indrømme, at man har løjet skamløst i 20 år.

* * *

Hr. præsident, der en del mere at ændre i vores udenrigspolitik, hvis du ønsker at blive taget alvorligt som moralsk leder i lighed med Martin Luther King Jr.:

Forbyd brugen af forarmet uran, klyngebomber og andre frygtelige våben. Tilslut USA Den Internationale Kriminaldomstol i stedet for at prøve at sabotere den. Giv en stribe længe savnede undskyldninger – ud over den nævnte til Vietnam. Og meget andet.

Du har jobbeskrivelsen klippet ud i pap, hvis du virkelig ønsker at bringe en smule lykke til denne bedrøvelige gamle verden, gøre Amerika troværdigt og elsket igen og få holdt op med at skabe hære af anti-amerikanske terrorister, og vinde folk som mig for dig.

Og er du klar over, at du kan eliminere alle statslige og føderale budgetunderskud i De Forenede Stater, tilvejebringe gratis sundhedspleje og gratis universitetsundervisning for alle amerikanere og betale for en uendelig liste af tiltrængte sociale og kulturelle programmer, alt sammen blot ved at afslutte vores krige i Irak og Afghanistan og ikke starte nogle nye, og ved at lukke Pentagons mere end 700 militærbaser over hele verden?

Tænk på dette som den fredsdividende, amerikanere blev lovet, når den kolde krig engang sluttede, men som aldrig blev indfriet. Hvad med at levere den, hr. præsident? Det er ikke for sent.

Men du er forpligtet på imperiet, og imperiet er forpligtet på krig. Desværre.

Noter

1. Washington Post, 24. januar 2009
2. Interview med al Arabiya TV, 27. januar 2009
Gorbatjov-tale i Florida, South Florida Sun-Sentinel, 17. april 2008
3. http://www.killinghope.org/bblum6/polpris.htm
4. Washington Post, 5. maj 2007, p.1
5. New York Times, 11. januar 2009
6. Washington Post, 19. januar 2009
7. Newsweek, 27. maj 2002
8. Press Trust of India (nyhedsbureau), 21. december  2007
9. Washington Post, 26. november 2008
10. http://www.killinghope.org/bblum6/panam.htm

William Blum er forfatter til adskillige bøger om supermagten USA.

Oversat af Hans Pendrup fra Counterpunch 6. februar 2009.

- End -